Uvjeti prodaje


PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Na uvjete poslovanja i korištenja mrežne stranice www.aurelis.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti prodaje, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti prodaje i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08).

UVJETI PRODAJE U PDF dokumentu ß------ skinite ovdje

članak 1.

PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su artikli prikazani u web katalogu. Slike pridružene artiklima mogu odstupati od stvarnih karakteristika, što se naročito odnosi na boje. Ukoliko je nijansa boje artikala izuzetno bitna pri naručivanju artikala, obavezno nas kontaktirajte. Dekorativni artikli koji se nalaze na slikama pridruženim artiklima nisu predmet prodaje, i nisu sadržani u cijenama artikala. Većina robe koja je predmet prodaje isporučuje se u roku od 15 do 30 dana. Na programe namještaja za koje je određen duži rok isporuke svaki će kupac biti usmeno ili pismeno upozoren.

članak 2.

CIJENE

Cijene navedene na mrežnim stranicama gotovinske su, sa obračunatim popustima za gotovinsko, odnosno jednokratno plaćanje. Gotovinskim odnosno jednokratnim uplatama podrazumijevaju se i uplate na žiro račun kao i uplate kreditnim i debitnim karticama sa jednokratnom naplatom trošaka. Cijene artikala koji se nalaze na akciji označene su crvenom bojom i nalaze se ispod redovnih cijena artikala. Zadržavamo pravo promjene cijena bez prethodne najave osim za obrađene i potvrđene narudžbe. Plaćanje svim karticama koje se provodi obročno povlači korekciju za postotak naveden u oblicima plaćanja (gotovinska cijena uvećava se za 8%)

članak 3.

AKCIJSKA PRODAJA

Određeni artikli mogu se u promotivne svrhe prodavati po sniženim cijenama. Takvi su artikli ili uvjeti posebno naznačeni. Uz označene artikle koji se prodaju po akcijskim cijenama naznačeno je i vremensko trajanje akcije. Bitno je napomenuti da se dvije promotivne kampanje ili akcijske prodaje ne mogu zbrajati, već se kupac odlučuje za akciju/kampanju za koju on smatra da je za njega povoljnija.

članak 4.

NARUČIVANJE

Roba prikazana na našim mrežnim stranicama naručuje se online narudžbenicom u vidu potrošačke košarice. Pravo naručivanja imaju sve punoljetne osobe nakon postupka obavezne registracije.

članak 5.

POTVRDA NARUDŽBE

Vaša je narudžba potvrđena tek nakon što po primljenoj potvrdi online narudžbe uplatite iznos akontacije ili cjelokupni iznos naručene robe. Akontacija iznosi 30% vrijednosti naručene robe. Ostatak iznosa uplaćujete neposredno prije isporuke ukoliko plaćanje vršite na žiro račun, odnosno pouzećem ukoliko je dostava organizirana našim vozilima.

članak 6.

OBLICI PLAĆANJA
 
**** jednokratno ****

- internet bankarstvo
- opća uplatnica
- virman
- pouzećem (obvezna je uplata akontacije za potvrdu narudžbe i vrijedi isključivo za dostave organizirane našim vozilima)


PODACI ZA UPLATU PUTEM VIRMANA ILI NETBANKINGA

U korist: AURELIS d.o.o., Kardinala Franje Kuharića 1, Klinča Sela
Svrha: Uplata po ponudi
Žiro račun: IBAN HR4223600001101396008
Poziv na broj:"broj ponude"
Iznos: "iznos ponude" ili "iznos akontacije po ponudi"

PRIMJER popunjene uplatnice pogledajte OVDJE.

****obročno ****

 POTROŠAČKI KREDITI PUTEM KARTICA:

 * DINERS 13-60 rata uz valutnu klauzulu

minimalan iznos kredita 500,00 kn \ kamata 9,40 % \ EKS 11,09 % \ maksimalan iznos ovisan o autorizaciji \ jednokratna naknada 1,50 % \ korekcija cijene +8%

 * VISA 24-60 rata potrošački kredit za osobne kartice

iznos kredita 1000,00 kn – 100.000,00 kn \ kamata 8,42 % \ EKS 9,99 % za 60 rata \ jednokratna naknada 1,15 % \ korekcija cijene +8% 

 - Za sve oblike potrošačkih kredita obavezan je dolazak na blagajnu salona.

 

OBROČNA OTPLATA BEZ KAMATA:

 * MASTER CARD Zagrebačke banke 2-24 rate

minimalan iznos kredita 500,00 kn \ maksimalan iznos ovisan o autorizaciji \ korekcija cijene +8% 

 * MASTER CARD RBA 2-12 rate

minimalan iznos kredita 500,00 kn \ maksimalan iznos ovisan o autorizaciji \ pozivom u RBA kontakt centar ili putem iDirekt internetskog bankarstva \ jednokratna naknada 15,00 kn \ korekcija cijene +8% 

 * VISA Zagrebačke banke 2-24 rate

minimalan iznos kredita 200,00 kn \ mjesec dana odgode prve rate \ korekcija cijene +8% 

 * VISA Privredne banke 2-12 rate

minimalan iznos kredita 200,00 kn \ mjesec dana odgode prve rate \ korekcija cijene +8% 

 * VISA RBA 2-12 rate

minimalan iznos kredita 500,00 kn \ maksimalan iznos ovisan o autorizaciji \ pozivom u RBA kontakt centar ili putem iDirekt internetskog bankarstva \ jednokratna naknada 15,00 kn \ korekcija cijene +8% 

 * MAESTRO CARD Zagrebačke banke 2-12 rate

minimalan iznos kredita 200,00 kn \ mjesec dana odgode prve rate \ korekcija cijene +8% 

 * MAESTRO CARD Privredne banke 2-12 rate

minimalan iznos kredita 200,00 kn \ mjesec dana odgode prve rate \ korekcija cijene +8% 

 * DINERS 2-12 rate

minimalan iznos kredita 500,00 kn \ maksimalan iznos ovisan o autorizaciji \ korekcija cijene +8%

- Za sve oblike obročnog plaćanja kamata obavezan je dolazak na blagajnu salona.

- Plaćanje karticama - uz korekciju cijena za postotak naveden u oblicima plaćanja (cijena za jednokratno plaćanje uvećana za faktor korekcije.


članak 7.

DOSTAVA

  • Za iznose računa do 3.000,00 kn dostava se za područje grada Zagreba, Karlovca, Samobora, Jastrebarskog, Zaprešića, Sesveta i Velike Gorice naplaćuje paušalno 50,00 kn po isporuci, pod uvjetom da je lokacija dostave unutar 30 km od sjedišta tvrtke. Za područja gradova udaljena preko 30 km naplaćuje se paušal + razlika iznad 30 km 2,5 km po km (tour - retour).
  • Za iznose računa iznad 3.000,00 kn dostava se za spomenute gradove NE naplaćuje.
  • Dostava za ostala područja RH organizira se zbirnim transportom ili kurirskim službama i naplaćuje po cjeniku dostavne službe.
  • Dostava robe uključuje prijevoz do objekta ili do lokacije dokle se objektu može pristupiti dostavnim vozilom. Molimo osigurati istovar i unos u objekt, kao i provjeriti dostupnost vozila do zgrade.

Svu robu koja je predmet naše ponude u mogućnosti smo isporučiti diljem Hrvatske koristeći usluge zbirnih prijevoza čime se višestruko umanjuju troškovi dostave. Ovako organizirane dostave koristimo za smjerove prema Dalmaciji (uključivo do Dubrovnika), Istru i Kvarner, Moslavinu, Podravinu, Slavoniju, Gorski kotar i Liku. Za ostala područja molim nazovite 01/6289-252.

Za veće narudžbe ostavljamo mogućnost dogovora o naknadi prijevoznih troškova.

 

članak 8.

MONTAŽA

Cijena artikala ne uključuje montažu. Montaža se posebno naplaćuje u iznosu 3-10 % ovisno o vrsti i količini robe. Svaki kupac može zatražiti točnu kalkulaciju troškova montaže prije realizacije ove usluge.

članak 9.

JAMSTVA I ROKOVI, MATERIJALNI NEDOSTACI

Zakonom o obveznim odnosima za materijalne je nedostatke člancima 400.-429, NN br. 5/05, 41/08 i 12/11 propisano pravo na Jamstvo od 2 (dvije) godine. Jamstveni list i račun dokumenti su za ostvarivanje prava iz Jamstvenog lista. Proizvođač ili uvoznik u Jamstvenom će roku otkloniti sva oštećenja i nedostatke koja su obuhvaćena Jamstvenim listom. Preuzetu je robu kupac dužan u roku 72 sata od preuzimanja raspakirati, pregledati ispravnost, te u slučaju nedostataka ili oštećenja napraviti reklamacijski zapisnik i poslati ga na našu adresu poštom, telefaksom ili e-mailom. Zapisnik mora u privitku sadržavati i fotografiju oštećenja kako bi se moglo brzo ustanoviti o čemu je riječ. Postavke i tip korisničkih zaslonima može različito prikazivati nijanse boje, stoga ukoliko vam je nijansa boje izuzetno bitna radi usklađivanja sa interijerom ili već ranije dobavljenim namještajem, molim da boje provjerite uživo u prodajnom salonu, 

FORMA REKLAMACIJSKOG ZAPISNIKA ß------ skinite ovdje

članak 10.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac sukladno Zakonu o zaštiti potrošača u roku od 14 dana ima pravo na jednostrani rakid ugovora putem obrasca koji je dostupan na donjem linku:

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ß------ skinite ovdje

članak 11.

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  • ugovor o uslugama Aurelis d.o.o.  u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  • predmet ugovora je roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

članak 12.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Temeljem čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku putem pošte na adresu: 

AURELIS d.o.o

Franje Kuharića 1
10452 KLINČA SELA

ili elektroničkom poštom na adresu info@aurelis.hr

Odgovor na pisani prigovor potrošača dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

članak 13.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - GDPR

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka koja stupa na snagu 25.05.2018. godine AURELIS d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza. AURELIS d.o.o. sakuplja isključivo podatke punoljetnih osoba i pravnih subjekata i to uz privolu. AURELIS d.o.o. daje ovim osobama mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste, te da li žele da se na njihove kontake šalje marketinška poruka/newsletter. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici zaposleni u AURELIS d.o.o. odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Ukoliko se za dostavu proizvoda koriste usluge vanjskih kurirskih službi ustupaju se samo osnovni podaci korisnika koji su neophodni za izvršenje usluge dostave. Aurelis d.o.o. ne ustupa osobne podatke svojih zaposlenika niti klijenata ni za kakve marketinške aktivnosti povezanih ili nepovezanih poslovnih subjekata i pojedinaca. Svaki pojedinac čiji su podaci prikupljeni i sačuvani ima pravo na brisanje - "pravo na zaborav".

članak 14.

PRIHVAĆANJE UVJETA PRODAJE

Uplatom dijela ili kompletnog iznosa naručene robe kupac prihvaća Uvjete prodaje, te potvrđuje svoju narudžbu. Rok isporuke računa se od datuma potvrde narudžbe.

članak 15.

KOLAČIĆI (cookies)

Kolačići su informacijski paketi koje mrežni poslužitelji šalju mrežnim preglednicima, koji ih pak pohranjuju. Informacije se zatim šalju natrag poslužitelju svaki put kada preglednik od poslužitelja zatraži neku stranicu. Na taj način mrežni poslužitelj može prepoznati i pratiti mrežne preglednike. Dvije su glavne vrste kolačića: privremeni i trajni. Privremeni kolačići brišu se s vašega računala kada zatvorite svoj preglednik, dok trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašemu računalu sve dok ih se ne izbriše ili dok im ne istekne rok valjanosti

KOLAČIĆI NA NAŠOJ MREŽNOJ STRANICI

Kolačići na našoj mrežnoj stranici aurelis.hr se koristi sljedećim kolačićima na ovoj mrežnoj stranici u sljedeće svrhe:

Aurelis.hr se koristi uslugom Google Analytics za analizu uporabe ove mrežne stranice. Usluga Google Analytics proizvodi statističke i ostale informacije o uporabi mrežne stranice pomoću kolačića, koji su pohranjeni na računalima korisnikâ. Proizvedene informacije koje se odnose na našu mrežnu stranicu služe za oblikovanje izvješća o uporabi ove mrežne stranice. Google će te informacije pohraniti i njima se koristiti.

Politika privatnosti koju primjenjuje Google dostupna je na: http://www.google.com/privacypolicy.html. Na ovoj mrežnoj stranici Aurelis.hr može objavljivati oglase Google Adsense koji se temelje na interesima korisnika. Njih Google oblikuje prema vašim interesima. Kako bi odredio vaše interese, Google će pratiti vaše ponašanje na internetu pomoću kolačića.

Vi možete pogledati, izbrisati ili dodavati interesne kategorije koje se povezuju s vašim preglednikom pomoću poveznice Ads Preference Manager na Googleu, koja je dostupna na: http://www.google.com/ads/preferences/. Također možete isključiti kolačić partnerske mreže Adsense na: http://www.google.com/privacy_ads.html. Međutim, taj mehanizam isključivanja koristi se kolačićima, i ako izbrišete kolačiće sa svojega preglednika, taj mehanizam isključivanja neće se održavati. Kako biste osigurali održavanje mehanizma isključivanja u određenome pregledniku, trebali biste se koristiti dodatkom (plug-inom) preglednika Google dostupnim na: http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

[OSTALI] KOLAČIĆI TREĆE STRANE

Kada posjećujete ovu mrežnu stranicu, možda ćete primiti sljedeće kolačiće treće strane.

ODBIJANJE KOLAČIĆA

Internet preglednici omogućuju Vam da odbijete prihvatiti kolačiće.

U pregledniku Internet Explorer (inačica 9) kolačiće možete blokirati pomoću postavki za odbacivanje obrade kolačića dostupnih klikom na „Alati“, „Internetske mogućnosti“, „Privatnost“ i zatim „Napredno“.

U pregledniku Firefox (inačica 16) sve kolačiće možete blokirati klikom na „Alati“, „Mogućnosti“, „Privatnost“ te odabirom funkcije „Koristi prilagođene postavke za povijest“ u padajućemu izborniku, a zatim uklanjanjem kvačice na „Prihvati kolačiće sa stranica“.

U pregledniku Chrome (inačica 23) sve kolačiće možete blokirati pristupom izborniku „Prilagodi i kontroliraj“ i klikom na „Postavke“, „Pokaži napredne postavke“ i „Postavke sadržaja“ te zatim odabirom funkcije „Blokiraj stranice u prilagođavanju podataka“ pod naslovom „Kolačići“.

Blokiranje kolačića možda će negativno djelovati na iskoristivost nekih mrežnih stranica.

članak 16.

RJEŠAVANJE SPOROVA PUTEM INTERNETA (Online Dispute Resolution)

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

Ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.Posjetite nas:

Facebook:

Na stranicama je trenutno 4 posjetitelja.